Allò que pot dir-se (o no) d’uns papers vells

Ricardo Gómez (www.ricardogomez.com), abans professor de matemàtiques i ara escriptor de seny i amb sentiments, presenta, havent guanyat amb ella el darrer premi Gran Angular (en castellà) que convoca l’editorial SM, una obra que passarà lamentablement desapercebuda per la crítica “adulta”. Mujer mirando al mar, si anàs signada per un dels noms mediàtics i publicada en una de les editorials “per a grans”, esdevindria un relat conegut, llegit, venut i, a més, copiat. Hi ha en el text de Gómez alguns factors de qualitat i d’interès. Ens agradaria anotar-los en aquests breus paràgrafs que pretenen esmenar aquest ostracisme tan previsible com lamentable ( i tant de bo ens equivoquem). I per si fos poc, només lectors joves preparats i oberts a qüestions literàries, ansiosos de bona literatura, en gaudiran plenament. Ricardo Gómez els exigeix un poc d’excel·lència lectora i un molt de complicitat humana. L’editorial, en aquest cas, arrisca. La presentació del llibre és admirable. La composició, amb l’intercalat de la reproducció d’uns vells fulls mecanografiats suposadament trobats en un mercadet de papers vells, és molt atractiva. També ho és la portada, d’Eduardo Ortiz: ens porta a l’evocació de cartells de l’època dels fets sobre els que Gómez intenta elaborar la seva creació.

Mujer mirando al mar és una novel·la que parla sense acritud però amb intensitat emotiva, de fets lligats a la repressió a qualque part del país gallec després de la Guerra Civil, les conseqüències de la qual una part de la societat espanyola encara pretén obviar, silenciar i oblidar amb l’excusa de mal pagador de què en el camp d’ambdós contendents es produïren, abans i durant la guerra, fets terribles. Hi ha una part de raó en aquest argument. Però, no és suficient per no tenir en compte el que va passar després… La victòria d’uns va sotmetre a humiliació innecessària i a injustícies imperdonables a altres, molts i moltes dels quals eren simplement ciutadans d’un mateix país imaginat, però, de maneres distintes, en definitiva innocents. Partidaris, això sí, d’una altra causa. Però, tot i que en parlem, aquest aspecte del relat no és el de més relleu.

L’important de la proposta de Gómez és, al nostre parer, la personal, llarga i, també, joiosa exposició del quefer literari. El text és ple de preguntes que un escriptor es fa a ell mateix. Preguntes que ara simplificam: d’on ve un relat?, per què un detall de vegades insignificant ens fa creure que pot generar una història?, com es figura l’autor els personatges?, per què els fa fer el que fan?, com cal conèixer i definir l’ambient i el temps d’una narració perquè resulti creïble…? En el llibre de Gómez hi ha diferents pisos de lectura: les interessants reflexions de l’autor que cerca els materials amb què construeix l’obra literària (per a nosaltres el millor del llibre), un aplec de poemes trobats en una carpeta comprada en uns encants i que també configuren un relat, el relat propiament dit centrat en un judici vergonyant, i un epíleg sorpresa. Tot escrit amb senzillesa elegant, amb sinceritat, i amb un llenguatge acurat.

Ricardo Gómez: Mujer mirando al mar SM, 128 pàgines, 15’50 €

Miquel Rayó


Lo que puede decirse (o no) de unos papeles viejos

Ricardo Gómez (www.ricardogomez.com), antes profesor de matemáticas y ahora escritor de juicio y con sentimientos, presenta, habiendo ganado con ella el último premio Gran Angular (en español) que convoca la editorial SM, una obra que pasará lamentablemente desapercibida para la crítica “adulta”. Mujer mirando al mar, si fuese firmada por uno de los nombres mediáticos y publicada en una de las editoriales “para grandes”, se convertiría en un relato conocido, leído, vendido y, además, copiado. Hay en el texto de Gómez algunos factores de calidad y de interés. Nos gustaría anotar en estos breves párrafos que pretenden subsanar este ostracismo tan previsible como lamentable (y ojalá nos equivoquemos). Y por si fuera poco, sólo lectores jóvenes preparados y abiertos a cuestiones literarias, ansiosos de buena literatura, en disfrutarán plenamente. Ricardo Gómez les exige un poco de excelencia lectora y un mucho de complicidad humana. La editorial, en este caso, arriesga. La presentación del libro es admirable. La composición, con el intercalado de la reproducción de unos viejos folios mecanografiados, supuestamente encontrados en un mercadillo de papeles viejos, es muy atractiva. También lo es la portada de Eduardo Ortiz: nos lleva a la evocación de carteles de la época de los hechos sobre los que Gómez intenta elaborar su creación.

Mujer mirando al mar es una novela que habla, sin acritud pero con intensidad emotiva, de hechos ligados a la represión en algún parte del país gallego tras la Guerra Civil, las consecuencias de la cual una parte de la sociedad española todavía pretende obviar, silenciar y olvidar con la excusa de mal pagador de que en el campo de ambos contendientes se produjeron, antes y durante la guerra, hechos terribles. Hay una parte de razón en este argumento. Pero, no es suficiente para no tener en cuenta lo que pasó después… La victoria de unos sometió a humillación innecesaria y a injusticias imperdonables a otros, muchos y muchas de los cuales eran simplemente ciudadanos de un mismo país imaginado, pero, de maneras distintas, en definitiva inocentes. Partidarios, eso sí, de otra causa. Pero, aunque hablemos de este aspecto del relato, no es el de mayor relieve.

Lo importante de la propuesta de Gómez es, a nuestro juicio, la personal, larga y, también, gozosa exposición del quehacer literario. El texto está lleno de preguntas que un escritor se hace a sí mismo. Preguntas que se resumen en: ¿de dónde viene un relato? ¿Por qué un detalle a veces insignificante nos hace creer que puede generar una historia? ¿Cómo se figura el autor los personajes?, ¿Por qué les hace hacer lo que hacen? ¿Cómo hay que conocer y definir el ambiente y el tiempo de una narración para que resulte creíble…? En el libro de Gómez hay diferentes niveles de lectura: las interesantes reflexiones del autor que busca los materiales con los que construye la obra literaria (para nosotros, lo mejor del libro), una reunión de poemas encontrados en una carpeta comprada en un mercado de viejo y que también configuran un relato, el relato propiamente dicho centrado en un juicio vergonzante, y un epílogo sorpresa. Todo escrito con elegante sencillez, con sinceridad y con un lenguaje cuidado.